Kloster.jpg

Markvandring i 98

Besøgshaven
 

Fri Entre.
Salg af planter, frø og bøger m.m.


Forside

Billeder af haven

Opdat. 15.  maj 2011

Besøgshaven er nedlagt 2011.

Grundet arbejdspres har vi desværre set os nødsaget til at nedlægge haven som decideret besøgshave. Vi bibeholder dele af den som produktionshave. Resten af haven bliver en slags vild have.

Man er stadig velkommen til at gå rundt i haven, som er et eldorado for blandt andet insekter og sommerfugle.

Butikken med plante, frø og bogsalg m.m. fortsætter uændret.


Billeder af haven - Rundvisninger - Haveplan - Sommerfugle i haven

Sådan finder man os (Vejkort) - Åbningstider

Status år 97 - 2000


Ny have 2008

Opstart af den nye have.I efteråret 2007 startede vi med at anlægge en ny produktions – besøgshave. Den er placeret nogle hundrede meter fra den gamle, på åben mark op til skov mod syd og sydvest. Mod øst er der et læhegn.
Vi vil senere etablere et læhegn mod nord, da det kan blæse voldsomt derfra. Jorden er væsentlig mere muldrig end i vores gamle have, så planterne vokser generelt bedre. Ergo ligger vi i flytterod.

Foreløbig regner vi med at den bliver ca. 1000 m2 og indeholde ca. 300 krydderurter og lægeplanter m.m. Det er tilladt at røre ved planterne og dufte til dem, så man kan få et indtryk af dem, dog skal man være opmærksom på, at der også er giftige planter.

Ud over at fungere som en demonstrationshave til inspiration, bruger vi den også til frøhøst og vegetativ formering. Derfor er haven ikke en prydhave, da vi lader mange planter gå i frø, hvilket jo gør at de ser lidt visne ud en overgang.

Haven ligger ca. 150 m. fra vores hus med en kuperet skovsti imellem.
I stedet for græsgange mellem bedene har vi valgt bar jord, så balsko er ikke velegnede.

Planter i potte, frø og bøger sælges ved huset. I vores butik sælger vi ca. 200 forskellige slags frø af krydderurter, lægeplanter, grønsager, blomster og grøngødning. Desuden bøger om urter.
Her befinder sig også et drivhus på 30 m2, og et på 70 m2.

Vi tager ikke kreditkortbetaling.

Den gamle have bliver nedlagt, men historien om den kan læses længere nede på denne side.


Haven kan besøges i vores åbningstider:

Buskhedevej 43, Kragelund, 8600 Silkeborg
Torsdag og fredag 10-17
Lørdage, søndage og helligdage 11-16
Mandag, tirsdag og onsdag lukket.
Haven er lukket nov., dec., jan. og feb.

Der sælges planter m.m. i haven.
Haven er beliggende: Buskhedevej 43, Kragelund, 8600 Silkeborg

Sådan finder man os (Vejkort)

Tlf. 86 86 74 30

e-mail: info@urtegartneriet.dk


Rundvisninger

Rundvisninger i klosterhaven for grupper. Vi taler om urternes anvendelse som krydderurter og lægeplanter, dyrkning, mytologi, økologi/biodynamik m.m. afhængig af jeres interesse.

Varighed ca. 1 1/2 time.
Pris kr. 500,-
Tidspunkt efter aftale.


Status Juli 97

I efteråret 1997 startede vi med at tilplante ca. 800 m2 med krydderurter og lægeplanter.

Vi kalder den for en moderne klosterhave, fordi vi mener at planterne skal bruges ligesom i munkenes haver. Forskellen er bare at vi ikke holder os til munkenes planter, men har mange urter med som man ikke kendte i Europa dengang. Vi vil med tiden høste til tørring, lave udplantningsplanter og høste frø i haven.

Vi har plantet omkring halvdelen til. I løbet af foråret 98 håber vi på at nå resten. Der er planlagt foreløbig 300 arter.

Vi har valgt at lægge vægt på oplysning frem for en havearkitektonisk mønsterhave, hvilket bl.a. medfører at der kommer skilte på alle planter, der svarer til vores beskrivelser om dyrkning og anvendelse på disse sider.

Jorden er hedejord, hvor der har været juletræer på i ca. 12 år, så der skal arbejdes for at få planterne til at trives. Den er godkendt økologisk (Statskontrolleret økologisk) og godkendt biodynamisk (Demeter godkendt).


Status Juli 98

I foråret så haven lidt trist ud. Nyplantningerne fra efteråret og foråret så ikke ud af meget. Men nu er mange af planterne vokset godt til, så det ser ud af noget. Der er også mange planter i blomst nu. Vi har fået skilte op ved urterne. Så nu synes vi absolut at haven er et besøg værd.

Vi har nået at tilplante ca 3/4 af haven, og planter stadigvæk ud. Nu er det bl.a. forsøg med varmekrævende urter, for at se, hvordan de trives på friland i Danmark om sommeren.
Vi har plantet ca.170 arter ud nu.

Det mest spændende for os har været, hvordan urterne trives på vores tørre hedejord, hvor juletræer oven i købet har udpint den ekstra i de sidste ca. 12 år.

Vi startede i foråret 97 med at få kørt 9 tons staldgødning på. Der kom også kalk på. Efter harvning en 4-5 gange mod kvikgræs (senegræs som vi stadigvæk slås med), såede vi så sennep som grøngødning, for at få lidt liv i jorden. Senneppen blev så fældet, efterhånden som vi plantede i løbet af eftersommeren og efteråret, og brugt som jorddække mellem planterne.
I år har vi dækket jorden mellem planterne med komposteret kogødning, og brugt pottemuld, mod fordampningen, og for at skabe mere humus.

Den del af haven vi ikke har plantet til endnu, får lov til at passe sig selv. Der har udviklet sig et pænt dække af sneglebælg, hønsetarm, spergel, kornvalmue, blåhat m.m. Dette er er en fremragende grøngødningsblanding. Naturligvis giver det ukrudtsproblemer senere, men man skal jo alligevel luge, indtil urterne dækker jorden. Inden vi planter, fræser vi stykkerne 2 gange, med ca. 14 dages mellemrum. Dette tager det aller værste ukrudt. Kvikgræs bliver dog først gravet op med en greb.

Resultatet er absolut tilfredsstillende. Planterne trives rimeligt. Gødning mangler de ikke, men vandmangel er et problem for de vandkrævende planter, som man kunne forvente. Vi har været nødt til at vande noget i maj, der var tør som sædvanlig. Især forårsudplantningerne har manglet vand, da de mangler de dybe rødder. Det har dog ikke været værre end at vi har vandet med en slange i hånden i ny og næ.
På længere sigt, når planterne er ordentlig etablerede, regner vi med at slippe næsten helt for vanding. Dette kræver dog at vi stadigvæk bruger jorddække, der hvor planter ikke dækker jorden helt. Desuden skal humuslaget opbygges, ved hjælp af kompost, staldgødning og jorddække. Der skal utrolig meget til, så det kommer til at tage nogle år.

Der er enkelte pletter i haven, hvor alt hvad vi planter går ud. Det drejer sig om 1/4 m2 hist og her. Et sted har vi plantet og sået vild cikorie 4 gange. Lige meget hjalp det. Den plejer jo ellers at være nem. Hvad grunden er ved vi ikke. Det kan være smælderlarver eller knoporm, som jo forsvinder når jorden kommer i god kultur. Det kan også være tørre pletter, hvor vandet ikke vil ned, selv om vi har vandet. Vi ved ikke hvorfor endnu, men ved at prøve andre planter de steder, skal det nok lykkes efterhånden.

Nogle bede er blevet utrolig flotte, allerede i år. Det gælder f.eks. timianbedet, med mange timianarter ved siden af hinanden. Det har gjort, at vi har fået uventet udsolgt, af nogle arter. Det er jo noget andet at se en plante trives frit udplantet, end i fangenskab i en potte.

Selvom havearkitektur ikke har 1. prioritet her i huset, er der dog visse ting der falder i øjnene, som vi vil lave om til næste år.

På vores side der hedder Planteportrætter har vi flere detaljerede tekster om de enkelte planter.


Status Juli 99

Her i 99 går det rigtig godt. Planterne er for en stor dels vedkommende på andet år, og har rigtig sat sig. Med alt det vand vi har fået, er mange af dem oven i købet blevet usædvanligt store. F.eks. er vores Kvan nu 2,70 m. høj; den "glemte" nu også at blomstre sidste år som beregnet. Baldrianen er 2,30 m. i blomst.

Vi har ikke haft behov for at vande andet end vores nyplantninger fra i år, og selv det har været begrænset.

Vi planter stadig nye arter ud, og er oppe på ca. 280 nu, men der er stadig enkelte ledige bede. Dem har vi fræset og "gorillasået" som det hedder her i huset. Det går ud på at sprede gamle overskudsfrø udover bedene, uden yderligere foranstaltninger. Måske kommer der noget op, og vi kan lære lidt om hvor gamle frøene må være.

Vi jorddækker mellem nyplantninger, mens de fleste gamle planter vokser så tæt, at det ikke er nødvendigt. Det letter også lugeaebejdet. Planterne har fået kompost i foråret eller efteråret efter behov.
På forsøgsbasis lader vi være med at luge sneglebælg og vikker væk, medmindre de generer for voldsomt. Det kan jo give noget kvælstof til de andre planter. Så får vi at se om det bliver et problem senere. Hvidkløver fjerner vi dog, da den er lovlig aggressiv.

Det mest arbejdskrævende er nok at holde vores græsstier. De vokser jo ind i bedene. Vi drømmer lidt om engang at få råd til fliser i stedet.

Vores problem med nogle vanskelige pletter er vist nok opklaret. Vi har nemlig opdaget en Mosegris. Dem troede vi ikke man kunne få på hedejord. Indtil nu er det dog minimalt hvad skade den har forvoldt.

Vi har også fået hængt omkring 10 fuglekasser op i læhegnet nu. Det vi mangler mest nu er en dam eller lignende, for at fuldende billedet, og skaffe vand til diverse dyr. Vi har nu ellers en del tudser i haven, men det skyldes nok alt det vand vi har fået.

Til vores store glæde har vi flere og flere besøgende i haven.


Status November 2000

I år er haven ikke helt nyetableret mere. Det mærkes på flere punkter. Nogle stauder er ved at have stået for længe på samme sted og skal derfor flyttes, andre er endelig ved at have etableret sig ordentligt. De 1-årige har vi flyttet hvert år, de 2-årige plejer vi at lade så sig selv, og så udvælge de bedste til at blive tilbage. Selvsåede planter er jo altid nummer et.

Vi kan også se en aftagende virkning af den staldgødning der kom på i 97. Derfor er vi her i efteråret, ved at give haven den store med tur med delvis omsat økologisk kogødning, hvor det kan lade sig gøre. Jorden er dog blevet lidt mere muldrig end da vi startede.

Vores hjemmelavede laminerede skilte viste sig at holde 1 år i snit. Det er jo træls at lave omkring 300 nye hvert år. Derfor har vi nu fået nye skilte, der er lavet efter samme princip som bilreklamer. De var bestemt ikke helt billige, men skulle holde i mange år.

Vi er ved at få anlagt de sidste bede i det ene hjørne af haven. I den ende af haven har vi som noget nyt haft nogle få grønsager i år.

Der kommer stadig flere besøgende i haven.


Haven kan besøges i vores åbningstider:

Hverdage 10-18. Mandag lukket.
Lørdage, Søndage og Helligdage 11-16,
eller efter aftale.
Haven er lukket nov., dec., jan. og feb.

Der sælges planter m.m. i haven.
Haven er beliggende: Buskhedevej 43, Kragelund, 8600 Silkeborg

Sådan finder man os (Vejkort)


 Tlf. 86 86 74 30

e-mail: info@urtegartneriet.dk

Billeder af haven - Haveplan - Sommerfugle i haven

Forside - Top - Artikler - Silkeborg Turistbureau

www.urtegartneriet.dk