JORDBRUGET ANGÅR

OS ALLE

Forbrugerforeningens logo

Biodynamisk Forbrugersammenslutning i Jylland
er blevet erstattet af:
Biodynamisk Forbrugersammenslutning ved Lars Mikkelsen.
Toftevænget 30, 3320 Skævinge.
tlf. 48 28 87 00
 JORDBRUGET ANGÅR OS ALLE

- Er det landmandens eneste mulighed at lade sin driftsform dirigere af statssubsidier og bankrenter?

- Er det forbrugerens eneste mulighed at have vanskeligheder med at få sunde varer til en rimelig pris - og i øvrigt betale forhøjede skatter?

- Er det landmandens skæbne at arbejde dag og nat og alligevel ikke nå det, der skal nås - hvis han ikke vil forurene og ødelægge jorden?

- Er det forbrugerens skæbne at gå ledig - og se på det, der ikke bliver gjort - finde sig i at se forureningen vokse?

- Er det landmandens skæbne at være uden for et socialt og kulturelt fællesskab?

- Er det forbrugerens skæbne at leve i sociale og kulturelle fællesskaber, der ikke har føling med naturens fundamentale rytmer og kredsløb?


Vi må finde nye sociale former, som kan skabe rum for alle de gode kræfter, som findes i vort samfund. Nye fællesskabsformer som i praksis kan udtrykke budskabet:

 

FREMTIDENS JORDBRUG ER EN FÆLLES KULTUROPGAVE

Derfor har vi dannet Biodynamisk Forbrugersammenslutning, som er en forening med en helt flad organisation. En ægte græsrodsstruktur, som åbner mulighed for, at det enkelte menneske kan blive deltager i et aktivt forskende ansvarsforhold. Vi anser den traditionelle opdeling af os i "forbrugere" og "producenter" for forældet. Vi vil finde nye former, som kan give os adgang til de kraftkilder, som findes i selve jordbruget og i det menneskelige fællesskab. Jordbruget må rives ud af sin uhyggelige afhængighed af uvedkom-mende kapital, subsidier og aftaleforhold, som medfører, at jord og dyr nedbrydes - i stedet for at blive plejet.

Opgaven er stor. Den omfatter en "nyopdragelse" af os, så vi rent faktisk lærer at handle og leve med naturen i stedet for at nedbryde den.

Biodynamisk Forbrugersammenslutning griber om denne mangesidede opgave gennem:

- Information om produkter og producenter.

- Skabelse af en ernæringskultur, som kan fremme et produktbehov, der er forenelig med de praktiske muligheder på vore breddegrader.

- Etablering af varedistribution.

- Arrangering af besøg på de biodynamiske gårde.

- Udvikling af fællesskaber med producenter.

- Deltagelse i samarbejdet mellem de avlere og forædlingsvirksomheder, som har samme kvalitetsopfattelse som vi.Arbejdet gribes an med en forskende holdning, som bevidstgøres gennem hyppige møder, artikler i foreningens tidsskrift, besøg på gårde, udstillinger, foredrag og en løbende visionsdannelse.

 

DET BIODYNAMISKE JORDBRUG
 

Impulsen til denne dyrkningsform blev givet af Rudolf Steiner, da han i 1924 holdt sit landbrugskursus i Koberwitz. Her beskrev han landbruget som en egentlig organisme ud fra en økologisk, kosmisk og spirituel synsvinkel.

En betragtning af Jorden, planterne og dyrene fra en kemisk-fysisk synsvinkel såvel som fra en biologisk-økologisk synsvinkel er ikke tilstrækkelig. Vi må, hvis vi vil komme til en egentlig forståelse af livets egenart stræbe efter at opleve det ud fra en kosmisk-spirituel synsvinkel. Først da kan vi tale om at drive et jordbrug, som:

- er i overensstemmelse med livet eller naturen selv.

- kan levere fødevarer af tilstrækkelig høj kvalitet til at et sundt og kraftfuldt ånds- og kulturliv kan udfolde sig i de menneskelige fællesskaber.


"I formen, i den ordnede, lovbundne udvikling, oplever vi en meningsfuldhed og en idé, men vore sanser kan kun opdage bygmesteren gennem hans værk. Vi ser ikke den kraft, der får det genstridige materiale til at føje sig i den foreskrevne form og orden. Men vor fornuft indser, at idéen har en urkilde, og at der i den levende organisme findes en årsag, der behersker de kemiske og fysiske kræfter og føjer dem sammen til former, som aldrig kan iagttages uden for organismen."

Justus von Liebig ("Opfinder" af kunstgødning men senere opdager af,
at planten er mere end blot fysiske substanser.)

"Det vil sikkert overraske de fleste, at selve løsningen ikke ligger i naturen, men hos menneskene. Thi løsningen af nutidens landbrugskrise er et åndeligt problem, der kræver en udvidet erkendelse af naturens væsen og af livets love, samt skabelse af en tænkning, som bunder i organisk helhed."

Ehrenfried Pfeiffer 1937 (Biodynamisk forskerpioner)

"Til løsning af krisen hører kultur, hører idéer. De opstår i enkelte personers skabende indsats. De hæmmes, så længe mennesker tror, at de er produkter af arv og miljø. Den, der ved, at mennesker er bærer af den skabende åndskraft, er gennem denne viden allerede med til at fremme den skabende kraft i sig selv og give den vækstbetingelser. Hvad den enkelte kan udrette, er afhængigt af evner og energi. Alle kan udrette noget. Fremtiden er individualismens, den tjenende individualismes. Gennem den opstår nye fællesskaber for frie mennesker. Gennem den opstår det nye samfund, de nye samfundsnormer. "

Oscar Borgman Hansen (mag. art i filosofi)

 "Ikke i at konstatere at åndslivet er ideologi ligger det helsebringende, men i viljen til at skabe et åndsliv som ikke er ideologi. Det vi behøver i dag, er andre hoveder på vore skuldre. Hoveder med nye idéer, for de gamle idéer har ført os ud i kaos!"

Dr. Rudolf Steiner (Grundlæggeren af åndsvidenskaben, Antroposofi)

I ovennævnte citater tales der om et menneske- og natursyn, hvor vi alle er aktive, forskende åndsmennesker. Den kvalitet vil vi fremme gennem
Biodynamisk Forbrugersammenslutning i Jylland


 


Godkendte DEMETER registrerede biodynamiske avlere i Jylland:
pr. 1. januar 2004

- Andelssamfundet i Hjortshøj
v/ Søren Egge Rasmussen
Hjortshøj Møllevej 162
8530 Hjortshøj
tlf. 86 74 22 90
Påbegyndt biodynamisk 2003
Landbrug

- Jannie Andersen og Peter Sørensen
Hesselvej 65, Skovbakker
9640 Farsø
Påbegyndt biodynamisk 2003
Fåreavl

- Hanne og Vagn Borg
Kristiansminde
Grødevej 24, Hodde,
6862 Tistrup.
Tlf. 75 29 93 09.
Påbegyndt biodynamisk 2002

- Hertha Levefællesskab
Landsbyvænget 14, Herskind
8464 Galten.
Tlf. 86 95 45 20
Påbegyndt biodynamisk 1996
Landbrug og gartneri
Levefællesskab med
voksne hæmmede.
Værksteder m.m.
Åben café 1. lørdag i nogle måneder

- Aurion v/ Inger og Jørn Ussing Larsen
Guldagervej 525, 9800 Hjørring, tlf. 98 96 33 05
Grønsager, postejer, kød, mælkeprodukter,
brød, kiks, knækbrød, frugtpålæg,
børnemad, langtidsristet korn, konfekt, is, mel m.m.

- Henning Jensen
Ryvejen 31
8362 Hørning
86 95 02 67
Påbegyndt biodynamisk 2003

- Jan Lipsøe
Gl. Århusvej 36,
8732 Hovedgård.
Tlf. 75 66 10 52.
Påbegyndt biodynamisk 1980.
Brødkorn, drivhusgrønsager, fjerkræ og oksekød.
Stalddørssalg.
Børnefritidsordning,
Besøg efter aftale

- Christa og Günther Lorenzen
Nybjergvej 2, Jejsing,
6270 Tønder.
Tlf. 74 73 44 69.
Påbegyndt biodynamisk 1998.
Grønsager, brødkorn, kød, æg, mælk, brød.
Gårdbutik.
Besøg efter aftale

- Urtegartneriet  v/ Kirsten og Erik Vang Nielsen
Buskhedevej 43, 8600 Silkeborg, tlf. 86 86 74 30
Krydderurter, lægeplanter, bøger, tørrede urter og duftgeranier.
Weekendmarked i Låsby lør.-søn. 10-17
Gårdsalg, Hverdage 10-18. Mandag lukket.
Lørdage, Søndage og Helligdage 11-16,
eller efter aftale.

- Rødmose Gartneri
v/ Endrik Maat,
Rødsmosevej 131-133,
6052 Viuf.
Tlf. 75 86 06 44.
Påbegyndt biodynamisk 1977
Planteavl, friland og drivhuse
Frugt og grønt.
Kød på bestilling
Torvesalg (Vejle to., Kolding fre., og Vejle lør.)
Stalddørssalg fre.
Besøg efter aftale.

- Lars Sørensen/NU Yoga Ashrama
Kalvsømadevej 75, 8300 Odder, tlf. 86 55 17 00
Kun engrsosalg


Økologiske avlere, der er tilknyttet Demeter-kontrollen

- Kim Nielson
Kværsvej 11, Lundtoft
6200 Aabenraa
tlf. 74 65 94 62

- Smørhullet
v. Anette Jensen og Anders Peter Blæsild
Ryvejen 36,
8362 Hørning.
Tlf. 86 57 22 15.
Påbegyndt biodynamisk 2001
Grønsager, får
Stalddørssalg
Torvesalg i Århus ons. og lør.


Biodynamiske avlere, der ikke er Demeter-registreret

- Anton Nielsen
Gludvej 75,
8700 Horsens.
Tlf. 75 68 48 88.
Solbær.

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug - Demeterforbundet

Vil du vide mere om Rudolf Steiner og Antroposofi, er her nogle links til at komme videre:

Rudolf Steiner Archive and e. LibWaldorfsidernePlanetkvaliteterne fra en antroposofisk vinkel

Top